Reabilitacinis gydymas

Reabilitacijos centre teikiamos šios paslaugos suaugusiems:

 • reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija II
 • ambulatorinė reabilitacija II

Registracija reabilitacijai: +370 640 19700 (I-V  9:00-17:00)

Med.priėmimas: +370 640 19700 (I-VII  00:00-24:00)

Gydomi sergantys:

 • nervų sistemos ligomis;
 • judamojo-atramos aparato pažeidimais;
 • kraujotakos sistemos ligomis;
 • ginekologinėmis ligomis;
 • inkstų ligomis;
 • virškinimo sistemos ligomis;
 • endokrinologinėmis ligomis;
 • ausų, nosies, gerklės ligomis;
 • kvėpavimo sistemos ligomis;
 • paveikti jonizuojančiosios spinduliuotės.

Dokumentai, reikalingi atvykstant reabilitaciniam gydymui:

 •  išduota elektroninė teritorinės ligonių kasos pažyma Nr.2011T
 • išrašas iš medicininių dokumentų 027/a
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

UAB SC „Energetikas”

Planinių suaugusiųjų ambulatorinių reabilitacinių paslaugų atnaujinimo planas

Įstaigos darbo organizavimo tvarka paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 ,,Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

1. Įstaigos infrastruktūra

Planinėms ambulatorinėms reabilitacijos paslaugoms teikiama infrastruktūra:

 • Pacientas FMR gydytojo konsultuojamas gydytojo kabinete paskirtu laiku;
 • Paskirtos procedūros atliekamos procedūrų kabinetuose pagal sudarytus grafikus;
 • Prie įėjimų į įstaigą skelbiama informacija:
 • dėl privalomo užsidėjimo  kaukės prieš įeinant į įstaigą;
 • dėl rankų dezinfekcijos įėjus į įstaigą;
 • užėjus laukti prie pažymėtos vietos, kol prieis darbuotojas;
 • dėl draudimo užeiti karščiuojantiems ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo ar kitų užkrečiamų ligų požymių;
 • rekomendacijos dėl rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

2. Pacientų srautų valdymas

Paslaugų teikimo apimtys – registruojamų pacientų skaičius per savaitę  10.

Registracija vyksta telefonu, kurios metu administratorė paskiria FMR konsultacijos laiką.

Karščiuojantys ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo ar kitų užkrečiamų ligų požymių į įstaigą neįleidžiami.

3. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas

Kiekvieną kartą pacientui (ir lydinčiam asmeniui) atvykus į Sveikatos centrą yra pamatuojama temperatūra. Jeigu temperatūra 37,0°C ir didesnė –  pacientas į sanatoriją neįleidžiamas. Pacientas turi kreiptis į šeimos gydytoją. Pacientas (ir jį lydintis asmuo) įeidamas į įstaigą, procedūrų metu privalo dėvėti kaukę.

Procedūras paskiria  FMR gydytojas konsultacijos metu. Pacientui registratūros administratorė užpildo procedūrų kortelę su procedūrų laikais ir kabinetų numeriais. Pacientas informuojamas, kad siekiant išvengti eilių, prie kabinetų atvyktų likus 5 min. iki procedūros.

Procedūrų registratorė sudaro grafiką taip, kad ambulatoriniams pacientams procedūros atliekamos po to, kai atliktos visos procedūros stacionariniams pacientams atitinkamame kabinete.

Procedūros trunka pagal nustatytus reikalavimus. Po procedūros daroma ne mažesnė kaip 15 min. pertrauka, per kurią vėdinamas kabinetas, atliekama priemonių, paviršių dezinfekcija.

Įstaigos darbo organizavimo tvarka paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 ,,Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

4. Personalo darbo organizavimas

Personalas teikdamas paslaugas privalo naudoti asmens apsaugos priemones pagal I-ą ir II-ą saugumo lygį (vienkartinė medicininė kaukė, vienkartinės pirštinės). Esant artimam kontaktui darbuotojas turi dėvėti apsauginį veido skydelį.

Prie įėjimo į įstaigą kiekvieną rytą tikrinti darbuotojų temperatūrą. Atsakinga budinti slaugytoja. Jeigu kūno temperatūra didesnė kaip 37,0 C, į įstaigą neįleisti, išsiųsti izoliuotis 14-ai dienų. Apie karščiuojantį darbuotoją informuoti medicinos administratorių. Medicinos administratoriui, esant poreikiui, iškviesti rezervinį darbuotoją.

Darbuotojui gavus teigiamą tepinėlio atsakymą, informuoti Visuomenės sveikatos centrą, sudaryti kontaktavusių su  darbuotoju personalo ir pacientų sąrašą, kurie turi izoliuotis iki ištyrimo dėl Covid-19. Iškviesti į darbą rezervinius medicinos darbuotojus. Atsakingas medicinos administratorius, jo ligos, atostogų metu – personalo vadovas.

Ribojant personalo judėjimą ir tiesioginius kontaktus, darbuotojams draudžiami susiėjimai ir tarpusavio kontaktai, nesusiję su paslaugų pacientui teikimu. Personalo ir pacientų saugai užtikrinti pagal galimybes laikytis atstumo (2 metrai).

5. Patalpų valymas ir dezinfekcija

Patalpų valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis patvirtintu infekcijų kontrolės procedūrų vadovu; aplinkos, paviršių higienos planu, naudojant apsaugos priemones.

Priemoka ar papildomi mokesčiai už apmokamų iš PSDF biudžeto paslaugų teikimą neimami.