• Pradžia
 • Dovanų kuponų pirkimo ir naudojimo taisyklės
Dovanų kuponų pirkimo ir naudojimo taisyklės

BENDROSIOS PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Dovanų kuponas (-toliau DK) patvirtina jo turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta paslauga arba suma.
 2. Kupone, kuriame nurodoma konkreti suma, pavyzdžiui 100 EUR (šimtas eurų), jokios nuolaidos nėra taikomos šio kupono įsigijimo metu. Tokio Kupono gavėjas/turėtojas atvykęs į procedūra su kuponu konkrečiai sumai, turi galimybę pasinaudoti tuo metu galiojančiomis specialiomis programomis arba mėnesinio akcijiniais pasiūlymais, kurie skelbiami www.energetikas.lt arba www.amberpalanga.lt  
 3. Asmuo turintis Dovanų kuponą konkrečiai sumai turi išnaudoti visa sumą vieno apsilankymo metu.
 4. UAB ,,Energetikas”  Dovanų kuponą galima įsigyti UAB ,,Energetikas” registratūrose Palangoje (Kuršių takas 1) arba internetiniuose puslapiuose www.energetikas.lt ir www.amberpalanga.lt  
  • vardą
  • pavardę
  • elektroninio pašto adresą
  • mobiliojo telefono numerį
  • asmens vardą, kuriam bus skirtas Dovanų kuponas
  • asmens gyvenamą / pristatymo adresą
  • esant pageidavimui – sveikinimo tekstą

Pirkėjui įsigyjant Dovanų kuponą internetinėje parduotuvėje, UAB ,,Energetikas” prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: 

 1. Neatvykus ir neperspėjus apie neatvykimą prieš 24 valandų ar kito termino, kuris nurodomas kupone, iki paslaugos suteikimo pradžios, Dovanų kupono suma atitinkanti pasirinktos paslaugos kainą yra anuliuojama nuo Dovanų kupono vertės, kuponas skaitomas panaudotu, į kitas paslaugas, prekes ar pinigus nekeičiamas, šiuo atveju negalioja ir kupono termino pratęsimo taisyklių sąlygos.
 2. Neatvykusio ir apie neatvykimą neperspėjusio kliento duomenys yra įtraukiami į nepatikimų klientų sąrašus.
 3. Dovanų kuponas galioja tiek mėnesių, kiek buvo nurodyta Paslaugos apraše pirkimo metu, pirkimo data skaičiuojama nuo kupono įsigijimo dienos. 
 4. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu, į kitas prekes ar pinigus nekeičiamas.
 5. 14 DIENŲ pratęsimo garantija: Pratęsti dovanų kuponą jo galiojimo metu galima iš anksto informavus UAB Energetikas administraciją. Pratęsti jo kuponą galiojimo metu galima tik vieną kartą, ne ilgiau kaip 14 dienų, gavus UAB Energetikas sutikimą. UAB Energetikas pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
 6. Pirkėjas, prieš įsigydamas dovanų kuponą (punktai galioja ir kupono turėtojui, kuris gavo iš Pirkėjo kuponą):
 7. Pirkimo momentu prisiima visą atsakomybę už galimybę pasinaudoti dovanų kuponu laiku, sąmoningai ir savarankiškai pasvėrus bei įvertinus visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes Lietuvos Respublikoje, dėl pandemijos, karantino, stichinių nelaimių, force majure atvejų ar esamos situacijos sąlygotumo, tiek dabartyje, tiek neapibrėžtame termine,  kol kuponas galioja. Tokiais atvejais laikoma, kad įmonė – ne dėl savo kaltės – iš esmės neturi jokios galimybės suteikti paslaugos pagal dovanų kuponą.
 8. UAB „Energetikas” veikia pagal LR vyriausybės numatytą tvarką ir reikalavimus, šiuo atveju, nesvarbu, kada Pirkėjas įsigijo kuponą, prieš ar po pandemijos, (ar bet kada), jeigu yra sudaromos visos aplinkybės pasinaudoti DK, ir įmonė tuo metu gali funkcionuoti, laikoma, kad Pirkėjas turėjo (turi) pasinaudoti paslauga jos galiojimo metu ar per apibrėžtą terminą. To nepadarius, kuponas laikomas negaliojančiu, pinigai nėra už tai grąžinami.
 9. UAB „Energetikas” nėra atsakingas už patį  kupono turėtoją, kad jis kuponu pasinaudotų laiku.  Laikoma, kad kupono galiojimo terminas yra pakankamas juo pasinaudoti, ir pirkėjas savarankiškai atsako, ar pasinaudos, ar nepasinaudos kuponu laiku. Pinigai už įsigytą kuponą nėra grąžinami.
 10. Apmokėjimas už dovanų kuponą laikomas negrįžtamas sąmoningas Pirkėjo sprendimas, kupono įsigijimo metu, kuomet laikoma, kad Pirkėjas, įvertino visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes (pandemija, kita).
 11. UAB „Energetikas“ nėra ir negali būti atsakingas už esamą ar būsimą kupono turėtojo sveikatos būklę nei dabar, nei ateityje, taip pat neatsako už kliento politines, ekonomines, etines nuostatas, dėl kurių klientas nepasinaudojo (-ja) ar vengia, delsia juo  pasinaudoti laiku ar per apibrėžtą terminą.
 12. Dovanų kupono apmokėjimas yra faktas, kad Pirkėjas dovanų kupono įsigijimo metu įvertino visas aplinkybes dėl esamos ar galimos savo sveikatos būklės, ir galimybe juo pasinaudoti. Įmonė nėra niekaip atsakinga, jeigu Pirkėjas negali, negalėjo ar negalės pasinaudoti kuponu, jo galiojimo metu, išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
  1. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
  2. Dovanų kupone nurodytas paslaugas galima pakeisti į kitas, atitinkančias kupone minimų paslaugų kainas arba įkainius pirkimo metu (jei tai buvo kita kaina). Kitu atveju reikia primokėti atsiradusį skirtumą.
  3. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. UAB “Energetikas”  neatsako už Dovanų kupono praradimą.
  4. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
  5. Pageidaujant, sąskaita faktūrą išrašys UAB ,,Energetikas” po paslaugos suteikimo. 
  6. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. UAB ,,Energetikas” neatsako už Dovanų kupono praradimą.
  7. Informacija apie pirkėją ar Dovanų kupono turėtoją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB ,,Energetikas” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
  8. Šios taisyklės apima ir paslaugų taisykles Paslaugų taisyklės – Sveikatos centras ,,Energetikas“
  9. UAB ,,Energetikas” pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir  įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapiuose: www.energetikas.lt  ir www.amberpalanga.lt 

 

Dovanų kupono taisyklės:

 1. Dovanų kuponas galioja jame įvardintoms prekėms ir (ar) paslaugoms, kuono galiojimas yra nurodytas ant paties kupono, pasibaigus galiojimo terminui, kuponas laikomas negaliojančiu, į pinigus, kitas paslaugas ar prekes – nekeičiamas.
 2. Pratęsti dovanų kuponą jo galiojimo metu galima vieną kartą, ne vėliau kaip 14 dienų, gavus UAB Energetikas sutikimą. UAB Energetikas pasilieka teisę nepratęsti kupono piknaudžiavimo atvejais.
 3. Vėluojant į SPA procedūrą, vėlavimo laikas yra atimamas iš procedūros trukmės.
 4. Neatvykus ir neperspėjus apie neatvykimą prieš 24 val. iki atvykimo laiko, dovanų kuponas yra anuliuojamas ir laikomas panaudotu.
 5. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
 6. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už dovanų kupono saugumą. UAB Energetikas neatsako už Dovanų kupono praradimą. 
 7. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono turėtojas (gavėjas), gavęs kuponą, sutinka su kupono panaudojimo laiku ir sąlygomis.
 8. Visas dovanų kupono taisykles ir sąlygas rasite www.energetikas.lt